Snímač bleskov

Po dlhom uvažovaní a zhodnocovaní rôznych projektov som z Číny objednal snímač bleskov Franklin AS3935. Napojil som ho na lacný mikročip internetu vecí ESP8266 s nahratým firmvérom Tasmota. Po drobných nastaveniach firmvéru dokáže cez protokol MQTT posielať informácie zo snímača bleskov priamo na Raspberry Pi, kde beží meteoserver. Ten dáta spracováva a do databázy zapisuje prostredníctvom služby WeeWX-MQTTSubscribe.

AS3935 s ESP8266
Súčiastky sú zatiaľ na prototypovej doske

Celá zostava je zatiaľ v testovacom režime. Ak sa snímač osvedčí, vložím ho do krabičky a umiestnim do exteriéru.

Zobrazovanie údajov

Takto vyzerajú prvé testovacie údaje vyvolané rušením. Živé dáta nájdete v spodnej časti vzhľadu Seasons.

Vzdialenosť blesku (po novom km)
Energia blesku (bezčíselná hodnota)

Ladenie bude spočívať v nastavovaní citlivosti snímača a odstránení šumov. Viaceré úpravy sa dajú robiť aj v ukladaní do databázy a v zobrazovaní údajov.

Pridaj komentár