Míľnik: 50% elektriny zo slnka

Dnešným dňom sa podarilo prekonať nový míľnik vo svojpomocne vyrobenej spotrebovanej energii. Dosiahli sme 50%, čo znamená, že polovica el. energie, ktorú sme v dome spotrebovali, bola vytvorená zo slnka 🙂

V súčasnej dobe a geopolitickej situácii sa čoraz viac ukazuje dôležitosť samostatnosti a nezávislosti od centrálnych zdrojov. Pomer nadobúdacej ceny a ceny elektriny sa znižuje a tým sa znižuje aj návratnosť investície. Napríklad v Nemecku je cena elektriny oproti Slovensku dvojnásobná. Nemcom sa fotovoltika oplatila už dávno…

Budem sa snažiť využívať čím viac automatizácie na spotrebuj elektriny zo slnka, aby sme zbytočne nevytvárali nepreplatené pretoky do siete – sumár energie odovzdanej a spotrebovanej zo siete by mal byť rovný nule.

V ďalšom období sa bude deň stále predlžovať, takže počítam, že v lete pravdepodobne dosiahneme úroveň nad 60%? Sám som zvedavý…

Pridaj komentár