Fotovoltika – štatistiky za rok 2022

Rok 2022 bol na slnečnú energiu veľmi priaznvý, podarilo sa nám podarilo získať 53% energie zo slnka. Podľa známeho prepočtu, kedy sme mali vyrobiť 1100 násobok hodnoty kWp strechy, čiže 7,7MWh, nakoniec bolo vyrobených 8,13MWh, z ktorých sme 3,54MWh spotrebovali okamžite. Tento rok bol zároveň prvým rokom, kedy sme mali plný rok nainštalovanú kapacitu 6,96kWp.

V júli sme dokonca dosahovali 60% energie vyrobenej zo slnka, neskôr táto hodnota ešte mierne rástla, ale v nepriaznivejšom počasí od konca septembra pomaly začala klesať.

Poďme sa pozrieť na podrobnejšie ekonomické štatistiky.

Ročné štatistiky

S fotovoltaikou a virtuálnou batériou ZSE

 • Nakúpená elektrina: 3,17MWh * 157,006€ = 497,70902€
 • Odpredaná elektrina: 3,17MWh * 97,08€ = 307,7436€
 • Ročná suma: 497,70902€ – 307,7436€ = 189,96542€
 • Mesačná suma: 189,96542€ / 12mes = ‭15,83045166666667‬€
 • Mesačné výdavky na elektrinu: ‭15,83045166666667‬€ + 6,816840€ + 2€ = ‭‭24,65€
 • Bez virtuálnej batérie: 573,0719€ / 12mes + 6,816840€ =‭ 48,29€

Bez fotovoltaiky

 • Ročne: 6,71MWh * 157,006€ = ‭1 053,51026‬€
 • Mesačne: ‭1 053,51026‬€ / 12mes = ‭87,79252166666667‬€
 • Mesačné výdavky na elektrinu: ‭87,79252166666667‬€ + 6,816840€ = 94,61€

Ušetrené

 • Mesačne sme ušetrili: 94,60936166666667€ – ‭24,64729166666667‬€ = 69,96€
 • Ročne sme ušetrili: ‭69,96207‬€ * 12mes = ‭839,54484‬€

Zostava

Pre úplnosť pripomínam, v dome máme nainštalované tepelné čerpadlo s ohrevom, chladením a bojlerom na TÚV. Tepelné čerpadlo má automatický systém na ukladanie prebytkov zo slnka do teplej/studenej vody. Všetky spotrebiče v dome sú na elektrickú energiu.

 • kúrenie: 791 kWh
 • chladenie: 56 kWh
 • spolu: 847 kWh
 • ohrev TÚV: 1418 kWh
 • Suma (kúrenie, chladenie, ohrev TÚV): 2,265 MWh

V dome máme pec, ktorou si v chladnejších obdobiach pomáhame (len obývačka a kuchyňa), aby gazdiná mala príjemných 24°C a viac. Za vykurovacie obdobie sme odhadom minuli asi 1m3 dreva. Termostat je nastavený tak, aby teplota v noci neklesla pod 21°C a cez deň 23°C.

Kúrenie + chladenie
Ohrev TÚV

A návratnosť? s pôvodných 11 rokov sa nám skracuje. Ak by všetky roky boli ako tie tohtoročné, vychádza na necelých 8,5 roka. Čo sa ale nedá kúpiť je dobrý pocit, že robíme aspoň niečo malé pre budúcnosť našej planéty.

A ak Vám štatistík bolo málo, viac ich nájdete na jastrabie.online/fv.

Pridaj komentár