Fotovoltika – štatistiky za rok 2021 (aktualizované o výpočty)

Rok 2021 priniesol prvý kompletný rok so štatistikami, nakoľko v celom roku sme mali na FV invertore nainštalovaný elektromer. Keďže celkovo sme vyrobili viac, ako sme dokázali minúť, možno tento rok v dome uzavrieť ako energeticky aktívny. Mojim dlhodobejším cieľom bolo FV zrealizovať tak, aby sme boli energeticky neutrálni. Treba podotknúť, že v polovici júna sme so švagrom inštalovali ďaľších 8 panelov, čím sa zvýšil výkon z pôvodných 4,2 na takmer 7kWp. V budúcom roku teda očakávam energetickú výdatnosť cez 7MWh.

Vyrobených bolo celkovo 6,61MWh, z toho 2,62MWh sme spotrebovali a 3,99MWh sme odovzdali do siete. Zo siete sme potrebovali 3,65MWh a celková spotreba domu, vrátane kúrenia, chladenia a ohrievania vody tepelným čerpadlom (sušička, práčka, vzduchovadlo v čističke, Home Office…) sme spotrebovali 6,27MWh.

EDIT: V zmluve o virtuálnej batérii je uvedené, že energia sa do batérie ukladá max. do veľkosti spotrebovanej energie. Tzn v našom prípade, 3,65MWh. Prepočtami som sa mýlil ročne o cca +20€.

Štatistika FV 2021

Výpočet platieb za spotrebovanú elektrinu s FV elektrárňou v roku 2021

A trochu finančných výpočtov. Pred časom nám ZSE nastavilo mesačné preddavky na 40€. Cena za rok 2021 pri tarife DD2 odobratej zo siete bola 138,28€/MWh. Každá odovzdaná je refundovaná 74,64€/MWh. Paušálne mesačné výdavky – za istič 6,36588€, za virtuálnu batériu 2€.

  • Nakúpená elektrina: 3,65MWh * 138,28€ = 504,722 €
  • Odpredaná elektrina: 3,65MWh * 74,64€ = 272,436 €
  • Ročná suma: 504,795€ – 272,436€ = 232,359 €
  • Mesačná suma: 232,359€ / 12mes = 19,36325 €
  • Mesačné výdavky na elektrinu: 19,36325€ + 6,36588€ + 2€ = 27,73€
  • Bez virtuálnej batérie: 504,722 € / 12mes + 6,36588€ = 48,42€

Spotreba je samozrejme orientačná, odchýľka elektromera SolarEdge by mala byť do 0.5%, údaje sú zaokrúhľované na desiatky kilowatthodín.

Ešte výpočet nákladov na elektrinu v domácnosti bez FV:

  • ročne: 6,27MWh * 138,28€ = 867,0156€
  • mesačne: 867,0156€ / 12mes = 72,2513€
  • mesačné výdavky na elektrinu: 72,2513€ + 6,36588€ = 78,61718€

Mesačne teda ušetríme 78,61718€ – 27,72913€ = 50,88805€

Ročne ušetríme: 53,0105€ * 12mes = 610,6566€

Som veľmi zvedavý, koľko nám vypočítajú preddavky pri najbližšom zúčtovaní. Dnes vyšiel nový cenník dodávky silovej zložky elektriny, pre tarifu DD2 je cena za kWh 0,0971€, čo znamená, že v tomto roku by sme z 1 MWh dostali naspäť 97€…

Prajeme všetkým šťastný nový rok!

Jeden komentár ku “Fotovoltika – štatistiky za rok 2021 (aktualizované o výpočty)

  1. Spätný odkaz:Teoretický prepočet výdavkov na elektrinu pre rok r.2022 – Počasie Trenčianske Jastrabie

Pridaj komentár