7kWp

Energetická uhlíková neutralita

Category : Fotovolt

Dnešným dňom je suma vyrobenej a spotrebovanej elektrickej energie v našej domácnosti rovná nule Keďže nie sme napojení na plynovú sústavu, vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody je zabezpečené tepelným čerpadlom – elektrinou. S teoretickou nekonečnou bezstratovou batériou by sme vedeli fungovať bez pripojenia na verejnú distribučnú sieť. Pomer vyrobenej a spotrebovanej energie v zime je však veľký nepomer a tak sme aj vždy budeme odkázaní na VDS. Som zvedavý, ako akou energetickou bilanciou ukončíme celý kalendárny rok.

3,84 kWh vyrobené aj spotrebované.

Júl bol zároveň prvým mesiacom, kedy sme boli schopní vyrobiť viac ako 1MWh energie.

1,06kWh/mesiac

Log out of this account

Pridaj komentár

Meteo v okolí

Translate