Emisie pevných častíc v ovzduší

Častice PM10 a PM2.5 sú merané lokálnym snímačom. Snímač je zostavený podľa projektu sensors.community.

Takmer hotový snímač PM


Čo sú to pevné častice v ovzduší?

Dáta zo snímača nahrávané na servery: